top of page

Acerca de

St Olavs Gate Hamar
Daglig leder Lene Skullerud

Om oss

klatreveggen leksehjelp og læringssenter ble etablert som et privat læringssenter i Hamar høsten 2012. Nå gjenåpner vi tilbudet etter 2 års nedstenging på grunn av smittesituasjonen. Vi har nå etablert oss i nye lokaler i St. Olavs gt. 61 i Hamar.

Vi kan tilby tilrettelagt undervisning og leksehjelp i alle fag på grunnskolenivå, samt i avtalte fag for videregående og voksenopplæring. Vi tilbyr i hovedsak en-en undervisning, men underviser også i små læringsgrupper og arrangerer kurs. 

Vårt fokus er å styrke elevenes forutsetninger for læring, slik at de skal kunne oppnå bedre faglig forståelse, få dypere innsikt og gode resultater. Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse ferdighetene er del av den faglige kompetansen og nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse.

Våre fagveiledere og pedagoger har bred erfaring og høy kompetanse, og alle arbeider timebasert og i tråd med vårt pedagogiske læringssyn. Undervisningsåret følger skoleruta for Hamar kommune og starter i august og avsluttes i juni.

Vårt  pedagogiske program har fokus på:

  • tett oppfølging av den enkelte elev

  • læringsstrategier og læringsstiler

  • lesing og skriving i alle fag 

  • digital kompetanse

  • pedagogisk veiledning

Med hilsen 

Lene Skullerud (daglig leder) 

Kontaktinformasjon: klatreveggen leksehjelp og læringssenter      

St. Olavs gate 61       

2317 Hamar     

post@klatreveggen-leksehjelp.com   

tlf. 95 97 19 00 

bottom of page