top of page

Acerca de

Kurs

Matematikk 10.trinn
Eksamensforberedende kurs i matematikk fredag 10.mai og lørdag 11.mai - 2024
Kurset vil rette fokus mot disse hovedområdene i faget: Tall og algebra, Geometri og beregninger, Funksjoner, Likninger og ulikheter, Romgeometri og massetetthet.
Kursveiledere er Lars S. Brandt-Madsen; høgskoleing. og mentor. Bjørn Ottar Jensen; tidl. fagansvarlig i matematikk v/ Ajer ungdomsskole.
Ny påmelding innen 10. mai 
Påmeldingen er bindende og gjelder for begge dager. Kursavgift: kr. 1 650,- 
Faktura og kursprogram sendes til oppgitt e-postadresse. Velkommen! 

Søk kursplass her!

Takk for din søknad!

bottom of page