Våre kurs

Vi tilbyr flere aktuelle kurs gjennom året for de enkelte alderstrinn. 

Følg med!

Siden vil oppdateres fortløpende!

Matematiske formler

Kommer

Vi vil før tentamen ved påsketider sette opp et intensivt eksamensforberedende kurs i matematikk for elever i 10. trinn. Kurset tar utgangspunkt i læreverket Faktor 1-3 fra Gyldendal Forlag, og man setter fokus på hovedområdene i faget; Tall og algebra, GeoGebra, Geometri og beregninger, Funksjoner, Likninger og ulikheter, Romgeometri og massetetthet. Man vil få innføring, gode tips og gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver.

Eksamensforberedende kurs

i matematikk

for elever i 10.trinn

Kommer

Kurset retter seg mot yrkesfaglig matematikk og forberedelse til eksamen  denne våren. 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon.

Eksamensforberedende kurs GeoGebra og Excel

1-2 PY

Image by Green Chameleon

Kommer

Ønsker du kun et 'kick-off' før tentamen eller eksamen? Trenger du gode teknikker og strategier for oppgave -skriving? Korrektur og veiledning i forbindelse med oppgaveskriving? 

Her er kurset for deg!

Vi kommer tilbake med mer informasjon .

Oppgaveskriving

på videregående nivå

Ta kontakt - Søk elevplass

Takk for din henvendelse!