top of page

Acerca de

student bok og penn.jpg

Elevplasser

Student ser på bygningen

Hel elevplass
kr. 3 200,- pr. mnd.

 


De fleste elever hos oss velger denne modellen. En hel elevplass gir to timer undervisning pr. uke, unntatt i ferieuker og ved feriedager.
Denne modellen gir fast struktur, tett oppfølging og god progresjon. En hel elevplass vil gi best læringseffekt. Man arbeider systematisk ukentlig og får tett faglig oppfølging og personlig veiledning fra sin mentor. 

 
arbeider

Halv elevplass
kr. 1 700,- pr. mnd.

 


En halv elevplass gir fire timer undervisning pr. måned. Her velger man en time pr. uke eller to timer annenhver uke. Elevene får regelmessig oppfølging over tid. Tilbudet skaper struktur og utvikler gode arbeidsvaner. Studieteknikk og læringsstrategier står sentralt. Noen elever velger denne modellen for å få generell leksehjelp satt i system med  veiledning.
Student på mobiltelefon

Timer
kr. 450,- pr. time

 


Ønsker du kun et 'kickoff' før en tentamen eller eksamen? Ønsker du hjelp til en innlevering eller veiledning til  en masteroppgave? Ønsker du repetisjon i spesifikke delemner i realfag? Trenger du korrektur og veiledning i forb. med oppgaveskriving?  Ønsker du hjelp til å forberede en muntlig eksamen? Vi er der for deg! - Kurs annonseres og har egne satser.
 

Søk elevplass her!

bottom of page