klatreveggen

Leksehjelp - Privatundervisning - Kurs - Læringssenter

Vi har utført tiltak som sikrer at undervisningssituasjonen blir gjennomført på en trygg måte mht. smitterisiko.

tre trinn

Klatreveggen as er et privat læringssenter i Hamar. Vi kan tilby tilrettelagt undervisning og leksehjelp i alle fag på grunnskolenivå, samt i avtalte fag for videregående- og voksenopplæring. Vi underviser en-en eller i små læringsgrupper.

Privatundervisning

Vi holder kurs og seminarer.

Vi tilbyr eksamensforberedende kurs i matematikk for elever i 10. trinn.

Vi arrangerer kurs i GeoGebra.

Kurs

Image by Glenn Carstens-Peters

I samarbeid med studenter ved Spillskolen i Hamar arrangerer vi hvert år Den digitale sommerskolen for barn og ungdom i uke 26.

Den digitale sommerskolen

 
Image by Green Chameleon

De fleste elever velger denne modellen. En hel elevplass gir to timer undervisning pr. uke, unntatt i ferieuker og ved feriedager. Denne modellen gir fast struktur, tett oppfølging og god progresjon. En hel elevplass vil gi best læringseffekt. Man arbeider systematisk ukentlig og får tett faglig oppfølging og personlig veiledning fra sin mentor. 

Hel elevplass

kr. 2 898,- pr. md.

Halv elevplass gir fire undervisnings-timer pr. måned. Man kan velge en time pr. uke eller to timer annenhver uke. Man ønsker å holde seg faglig oppe i ett eller to fag, øke sin forståelse og utvikle bestemte ferdigheter i faget. Man arbeider parallelt med studier for å oppnå gode resultater i faget. 

Halv elevplass

kr. 1 686,- pr. md.

Image by ROBIN WORRALL

Ønsker du kun et 'kick-off' før tentamen eller eksamen? Ønsker du repetisjon i spesifikke delemner i matematikk eller andre realfag? Trenger du korrektur og veiledning i forbindelse med oppgaveskriving? Ønsker du hjelp til å forberede muntlig eksamen? - Vi er her for deg! 

Timer

kr. 450,- pr. time.

 
Ta kontakt - Søk elevplass

Takk for din henvendelse!