OM OSS

Vårt pedagogiske program har fokus på

- tett oppfølging av den enkelte elev 

- individuell veiledning

- læringsstrategier og studieteknikk

- læringsstiler

- struktur og systematikk

- lesing i alle fag

- oppgaveskriving

- muntlig fremstilling 

- digitale ferdigheter

- tett samarbeid 

- formidling og veiledning

Klatreveggen as er et privat læringssenter i Hamar. 

Vi holder til i lyse og trivelige kontorlokaler hos Norrøna Eiendom AS, Falsensgate 12, 2317 Hamar.

Vi er en støttespiller til den offentlige skolen. Vi hjelper den enkelte elev gjennom utdanningssystemet, - til videre studier eller ut i jobb. 

Vi kan tilby tilrettelagt undervisning og leksehjelp i alle fag på grunnskolenivå, samt i avtalte fag for videregående- og voksenopplæring. Undervisningen foregår mandag-fredag kl. 14–21, to timer pr. uke eller etter avtale.  

Vår målsetting er å styrke elevenes forutsetninger for læring, - for å oppnå bedre faglige resultater. 

Undervisningen foregår en til en eller i små lærings-grupper. Vi underviser også ved bruk av Skype. Vi holder kurs og seminarer.  Etter flere års drift, kan vi nå vise til positive tilbakemeldinger og flotte resultater for våre elever!

Våre fagveiledere arbeider eller studerer ved lokale skoler til daglig og underviser ved vårt læringssenter ettermiddager og kvelder i uken. Vi er i dag 20 fagveiledere og pedagoger knyttet til senteret. Driften er tuftet på en sosialpedagogisk idé, et sterkt faglig engasjement og bred pedagogisk erfaring. Siden oppstart har vi hatt elever i alderen 8–38 år fra Hamar og omegn.

Vi tilbyr også spisskompetanse fra andre yrkesgrupper.

l%C3%A6rerrom_edited.jpg

Etablerer og daglig leder

Lene Skullerud

"Dere utgjør den lille store forskjellen!"

Hilsen Anne Helene Midtveit, Hamar