Våre pedagoger og fagveiledere

 

klatreveggens fagveiledere og pedagoger har bred erfaring og høy kompetanse, og alle arbeider timebasert og i tråd med vårt pedagogiske læringssyn.

I høstsemesteret 2019 er vi 15 fagveiledere/pedagoger knyttet til senteret. Pedagogene er ansatt i lokale skoler til daglig, er flerårig student ved høyskolen, eller innehar spisskompetanse fra andre yrkesgrupper.

 

klatreveggens fagveiledere vil etablere en nær og trygg relasjon mellom seg og eleven. De vil skape en tilpasset læringssituasjon, der målsettingen er å styrke elevens forutsetninger for læring, slik at eleven vil kunne oppnå bedre faglige resultater. 

 

klatreveggens  pedagogiske program har fokus på

 • tett oppfølging av den enkelte elev 

 • individuell veiledning

 • læringsstrategier og studieteknikk

 • læringsstiler

 • struktur og systematikk

 • lesing i alle fag

 • oppgaveskriving

 • muntlig fremstilling 

 • matematikk, kjemi og fysikk

 • systematisk samarbeid med foresatte

 • formidling og veiledning

ÅPNINGSTIDER

MANDAG - FREDAG

14.00-20.00

Vi kan tilpasse tider for deg.

 

KONTAKT OSS

Klatreveggen as

Falsensgate 12, 2317 HAMAR

mobil: 95171800

post@klatreveggen-leksehjelp.com

 

Abboner på nyhetsbrev

 • Facebook Basic Black

© 20203 by THE GYM. Proudly created with Wix.com