ELEVPLASSER OG FAG

 Vårt pedagogiske program har fokus på

- tett oppfølging av den enkelte elev 

- tilpasset og personlig veiledning

- læringsstrategier og studieteknikk

- læringsstiler

- struktur og systematikk

- lesing i alle fag

- oppgaveskriving

- muntlig fremstilling 

- digitale ferdigheter

- tett samarbeid 

De fleste elever velger denne modellen. En hel elevplass gir to timer undervisning pr. uke, unntatt i ferieuker og ved feriedager. Denne modellen gir fast struktur, tett oppfølging og god progresjon. En hel elevplass vil gi best læringseffekt. Man arbeider systematisk ukentlig og får tett faglig oppfølging og personlig veiledning fra sin mentor. 

Hel elevplass

kr. 2 898,- pr. md.

Halv elevplass gir fire undervisnings-timer pr. måned. Man kan velge en time pr. uke eller to timer annenhver uke. Man ønsker å holde seg faglig oppe i ett eller to fag, øke sin forståelse og utvikle bestemte ferdigheter i faget. Man arbeider parallelt med studier for å oppnå gode resultater i faget. 

Halv elevplass

kr. 1 686,- pr. md.

Ønsker du kun et 'kick-off' før tentamen eller eksamen? Ønsker du repetisjon i spesifikke delemner i matematikk eller andre realfag? Trenger du korrektur og veiledning i forbindelse med oppgaveskriving? Ønsker du hjelp til å forberede muntlig eksamen? - Vi er her for deg! 

Timer

kr. 450,- pr. time.

1.-7.trinn

Tilpasset leksehjelp med fokusområder

Norsk

Engelsk

Matematikk

Lesing og skriving i alle fag

8.-10.trinn

Tilpasset leksehjelp med fokusområder

Norsk                                    Matematikk

Engelsk                                 Naturfag

Spansk                                  Fysikk

Tysk                                       Kjemi

Fransk

Lesing og skriving i alle fag

Vg1, Vg2, Vg3

Tilpasset undervisning 

i avtalte fag

Norsk                                 Matematikk

Engelsk                              Naturfag

Spansk                               Fysikk  

Tysk                                    Kjemi                  Fransk                                KRLE

Historie                              Elektro Samfunnskunnskap          Markedsføring    

Økonomi og regnskap
 

Ta kontakt - Søk elevplass
 

Kontakt oss

Klatreveggen læringssenter

Falsens gate 12

2317 Hamar, Norge

​​Tlf: 951 71 800​

post@klatreveggen-leksehjelp.com

Organisasjonsnummer: 916062044

  • Facebook Social Ikon

© 2020 by Klatreveggen AS