Elevplasser og priser

 

Vi har inntak hele året.  Vi kan tilby en - en undervisning. Det betyr at elevene får en egen mentor, individuell tilrettelagt læringssituasjon, - tilpasset sine behov. Vi underviser også i små  og store læringsgrupper. Vi er kjent med skolenes lokale og sentrale læreplaner, samt gjeldende kompetansemål i fagene. Vi oppdaterer oss i takt med fagfornyelsen.   

Vi tilbyr undervisning til privatister som tar fag på videregående nivå for å tilegne seg studiekompetanse, eller for å forbedre tidligere oppnådde karakterer. Studenter må selv melde seg opp til eksamener via www.privatweb.no.

Man søker elevplass ved læringssenteret ved henvendelse eller elektronisk. Studentene kan også bli invitert til et formøte. Her kan man gjøre individuelle avtaler. Man vil få tilsendt en formell tildeling av elevplass med retningslinjer, når mentor og timeplan er på plass.

Vi følger skoleruta for Hamar kommune. Vi har ingen bindingstid, men oppsigelsestid for faste elevplasser.

Hel elevplass
kr. 2 870,- pr.mnd.

De fleste elever hos oss velger denne modellen. En hel elevplass gir to timer undervisning pr. uke, unntatt i ferieuker og ved feriedager.

Denne modellen gir fast struktur, tett oppfølging og god progresjon. En hel elevplass vil gi best læringseffekt. Man arbeider systematisk ukentlig og får tett faglig oppfølging og personlig veiledning fra sin mentor. 

Halv elevplass
kr. 1 670,- pr.mnd.

En halv elevplass gir fire undervisningstimer pr. måned. Her velger man en time pr. uke, eller 2 timer annenhver uke. Dette er for å holde seg faglig oppe i et eller to bestemte fag, og dermed øke sin forståelse i faget. Man får her tilleggsundervisning parallelt med studier, for å komme til gode resultater i faget. Noen elever velger denne modelllen for å få generell leksehjelp.

Timer
kr. 450,- pr. time

Ønsker du kun et 'kickoff' før en tentamen eller eksamen? Ønsker du hjelp til en særoppgave , veiledning til  en masteroppgave ? Ønsker du repetisjon i spesifikke delemner i realfagene? Trenger du korrektur og veiledning i forb. med oppagaveskriving?  Ønsker du hjelp til å forberede en muntlig eksamen? Vi er der for deg! 

 

Privatister
Læringgrupper
Kurs

Vi tilbyr undervisning til privatister som tar fag på videregående nivå for å tilegne seg studiekompetanse, eller for å forbedre tidligere oppnådde karakterer. Studenter må selv melde seg opp til eksamener via www.privatweb.no. Vi tilpasser undervisningen til det beste for den enkelte elev; en-en eller i læringsgrupper. Undervisningen kan også forekomme i et mer intensivt tidsrom frem mot eksamen. Vi anbefaler privatister å søke elevplass i god tid før eksamen!  

Vi tilbyr også flere eksamensforberedende kurs for elever i 10.trinn. 

ÅPNINGSTIDER

MANDAG - FREDAG

14.00-20.00

Vi kan tilpasse tider for deg.

 

KONTAKT OSS

Klatreveggen as

Falsensgate 12, 2317 HAMAR

mobil: 95171800

post@klatreveggen-leksehjelp.com

 

Abboner på nyhetsbrev

  • Facebook Basic Black

© 20203 by THE GYM. Proudly created with Wix.com